DVORANA SUNCE

Dvorana je smještena u potkrovlju Dvorca. Namijenjena je za održavanje manjih sastanaka kapaciteta do 6 osoba.